திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 1

ரூ. 87,500

வ. எண்திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பிரமபுரம் தோடுடையசெவி 413,500.00
2திருப்புகலூர் குறிகலந்தவிசை 413,500.00
3திருவலிதாயம் பத்தரோடுபல ரும்413,500.00
4திருப்புகலியும் திருவீழிமிழலையும்மைம்மரு பூங்குழற் 8310,500.00
5கீழைத் திருக்காட்டுப்பள்ளிசெய்யரு கேபுனல்8310,500.00
6
திருமருகலும் திருச்செங் காட்டங்குடியும்அங்கமும் வேதமும்8310,500.00
7திருநள்ளாறும் திருவாலவாயும்பாடகமெல்லடிப்8310,500.00
8திரு ஆவுர்ப்பசுபதீச்சரம்புண்ணியர் பூதியர் 8310,500.00
9திருவேணுபுரம்வண்டார்குழ லரிவையொடு 413,500.00
10திருவண்ணாமலைஉண்ணாமுலை யுமை 413,500.00
வ. எண்விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்10
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம்1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு

2 கிலோ
தாழ்ப்பாள், கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகைரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்