திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 3

ரூ.94,500

வ. எண்திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1திருநறையூர்ச் சித்தீச்சரம்ஊரு லாவு பலிகொண் 413,500.00
2திருப்புகலிவிதியாய் விளைவாய் 413,500.00
3திருக்குரங்கணில் முட்டம் விழுநீர் மழுவாட் 413,500.00
4திருவிடைமருதூர் ஓடே கலணுன் பதுமூ 413,500.00
5திருஅன்பிலாலந்துறைகணைநீ டெரிமா413,500.00
6சீகாழிஅடலே றமருங்413,500.00
7திருவீழிமிழலைஅரையார் விரிகோ413,500.00
8திருவையாறுகலையார் மதியோ413,500.00
9திருப்பனையூர் அரவச் சடைமேன்413,500.00
10திருமயிலாடுதுறைகரவின் றிநன்மா413,500.00
11திருவேட்களம்அந்தமுமாதியு மாகிய 8310,500.00
12திருவாழ்கொளிபுத்தூர்பொடியுடைமார்பினர்8310,500.00
13திருப்பாம்புரம்சீரணிதிகழ்திரு மார்பில்8310,500.00
14திருப்பேணுபெருந்துறைபைம்மா நாகம் பன்மலர் 8310,500.00
வ. எண்விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்14
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்22
322 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 27 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை27 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகைரூ. 3,500.00
1127 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 94,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்