திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி-5

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி- 5

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1
திருத்தோணிபுரம் வண்டரங்கப் புனற்கமல 4 1 ரூ. 3,500.00
2 திருச்செங்காட்டங்குடி நறைகொண்ட மலர்த்தூவி 4 1 ரூ. 3,500.00
3 திருக்கோளிலி நாளாய போகாமே 4 1 ரூ. 3,500.00
4 திருப்பிரமபுரம் எரியார் மழுவொன் 4 1 ரூ. 3,500.00
5 திருப்பூவணம் அறையார்புனலு 4 1 ரூ. 3,500.00
6 காவிரிப்பூம்பட்டினத்துத் திருபல்லவனீச்சரம் அடையார்தம் 4 1 ரூ. 3,500.00
7 திருச்சண்பைநகர் பங்கமேறு மதிசேர் 4 1 ரூ. 3,500.00
8 திருப்பழனம் வேதமோதி வெண்ணூல் 4 1 ரூ. 3,500.00
9 திருக்கயிலாயம் பொடிகொளுருவர் 4 1 ரூ. 3,500.00
10 திருவண்ணாமலை பூவார்மலர் கொண்ட 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருவீங்கோய்மலை வானத்துயர் தண் மதி 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திருநறையூர்ச்சித்தீச்சரம் பிறைகொள்சடையர்
4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருக்குடந்தைக்காரோணம் வாரார்கொங்கை 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருக்கானூர் வானார்சோதி 4 1 ரூ. 3,500.00
15 திருப்புறவம் நறவநிறைவண் 4 1 ரூ. 3,500.00
16 திருவெங்குரு காலைநன்மாமலர் 8 3 ரூ. 10,500.00
17 திருஇலம்பையங்கோட்டூர் மலையினார்பருப்பதந் 8 3 ரூ. 10,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 17
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 21
3 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 26
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 26 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 91,000.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்