திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 7 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 7

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய ஒன்றாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 7

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருவாரூர் சித்தந் தெளிவீர்காள் 21ரூ. 3,500.00
2திருவீழிமிழலைவாசிதீரவே காசு21ரூ. 3,500.00
3திருமுதுகுன்றம்நின்று மலர்தூவி21ரூ. 3,500.00
4திருவாலவாய்நீல மாமிடற் றால21ரூ. 3,500.00
5திருவிடைமருதூர்தோடொர் காதினன் 21ரூ. 3,500.00
6திருஅன்னியூர்மன்னி யூரிறை21ரூ. 3,500.00
7திருப்புறவம்எய்யாவென்றித்41ரூ. 3,500.00
8திருச்சிராப்பள்ளிநன்றுடையானைத்41ரூ. 3,500.00
9திருக்குற்றாலம்வம்பார் குன்றம்41ரூ. 3,500.00
10திருப்பரங்குன்றம்நீடலர்சோதி41ரூ. 3,500.00
11திருக்கண்ணார்கோயில்தண்ணார்திங்கட்41ரூ. 3,500.00
12சீகாழிஉரவார்கலையின்41ரூ. 3,500.00
13திருக்கழுக்குன்றம்தோடுடையானொரு 41ரூ. 3,500.00
14திருப்புகலி ஆடலரவசைத்தா41ரூ. 3,500.00
15திருவாரூர் பாடல னான்மறையன்41ரூ. 3,500.00
16திருவூறல் மாறி லவுணரரணம் 41ரூ. 3,500.00
17திருக்கொடிமாடச் செங்குன்றூர் வெந்தவெண் ணீறணிந்து41ரூ. 3,500.00
18திருப்பாதாளீச்சரம்மின்னியல் செஞ்சடை41ரூ. 3,500.00
19திருச்சிரபுரம்வாருறு வனமுலை 41ரூ. 3,500.00
20திருவிடைமருதூர்மருந்தவன் வானவர் 41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்