திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை ஒன்பதாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை ஒன்பதாம் தந்திரம் – தொகுதி – 2

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை ஒன்பதாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2

ரூ. 70,000

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1ஊ.அற்புதக் கூத்து குருவுரு வன்றிக் 4425ரூ. 17,500.00
2ஆகாசப்பேறு உள்ளது ளோமென 491ரூ. 3,500.00
3ஞானோதயம்மனசந்தியிற் கண்ட 4122ரூ. 7,000.00
4சத்திய ஞானானந்தம்எப்பாழும் பாழு 4101ரூ. 3,500.00
5சொரூப உதயம்பரம குரவன்4122ரூ. 7,000.00
6ஊழ்செற்றிலென்461ரூ. 3,500.00
7சிவதரிசனம்சிந்தைய தென்னச் 431ரூ. 3,500.00
8 சிவசொரூப தரிசனம்ஓதும் மயிர்க்கால் 481ரூ. 3,500.00
9முத்திபேதம், கரும நிருவாணம்ஓதிய முத்தி 421ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 9
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்15
315 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 20 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை20 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1020 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 70,000.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்