திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 3

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பயற்றூர் உரித்திட்டா ரானை 41ரூ. 3,500.00
2திருமறைக்காடுஇந்திரனோடு தேவரிருடிக41ரூ. 3,500.00
3திருமறைக்காடுதேரையு மேல்க டாவித்41ரூ. 3,500.00
4திருவிடைமருதூர்காடுடைச் சுடலை நீற்றர்41ரூ. 3,500.00
5திருப்பழனம்ஆடினா ரொருவர் போலு41ரூ. 3,500.00
6திருநெய்த்தானம்காலனை வீழச் செற்ற41ரூ. 3,500.00
7திருவையாறுகங்கையைச் சடையுள்41ரூ. 3,500.00
8திருவையாறுகுண்டனாய்ச் சமண41ரூ. 3,500.00
9திருவையாறுதானலா துலக மில்லை41ரூ. 3,500.00
10திருச்சோற்றுத்துறைபொய்விரா மேனி 41ரூ. 3,500.00
11திருத்துருத்திபொருத்திய குரம்பைத்41ரூ. 3,500.00
12திருக்கச்சிமேற்றளிமறையது பாடிப் பிச்சைக் 41ரூ. 3,500.00
13திருக்கச்சியேகம்பம்நம்பனை நகர மூன்று 41ரூ. 3,500.00
14திருவொற்றியூர்வெள்ளத்தைச் சடையில்41ரூ. 3,500.00
15திருவொற்றியூர்ஓம்பினேன் கூட்டை 41ரூ. 3,500.00
16திருக்கயிலாயம்கனகமா வயிர முந்து 41ரூ. 3,500.00
17திருவாய்ப்பாடிகடலக மேழி னோடும்41ரூ. 3,500.00
18திருக்குறுக்கை வீரட்டம்ஆதியிற் பிரம னார்தா41ரூ. 3,500.00
19திருக்குறுக்கை வீரட்டம்நெடியமால் பிரம 41ரூ. 3,500.00
20திருக்கோடிக்காநெற்றிமேற் கண்ணி 41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்