திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 10 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 10

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 10

ரூ. 80,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருஎறும்பியூர் திருத்தாண்டகம்பன்னியசெந் தமிழறியேன் 82ரூ. 7,000.00
2திருக்கழுக்குன்றம் திருத்தாண்டகம்மூவிலைவேற் கையானை82ரூ. 7,000.00
3பொது (பலவகைத் திருத்தாண்டகம்)நேர்ந்தொருத்தி82ரூ. 7,000.00
4பொது (நின்ற திருத்தாண்டகம்)இருநிலனாய் தீயாகி82ரூ. 7,000.00
5பொது (தனித்திருத்தாண்டகம்)அப்பன் நீ அம்மை நீ 82ரூ. 7,000.00
6பொது (தனித்திருத்தாண்டகம்)ஆமயந்தீர்த் தடியேனை82ரூ. 7,000.00
7பொது (திருவினாத் திருத்தாண்டகம்)அண்டங் கடந்த சுவடு82ரூ. 7,000.00
8பொது (மறுமாற்றத் திருத்தாண்டகம்)நாமார்க்குங் குடியல்லோம்82ரூ. 7,000.00
9திருப்புகலூர் திருத்தாண்டகம்எண்ணுகேன் என் சொல்லி82ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்9
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்18
318 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை23 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை23 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1123 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 80,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்