திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 9 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 9

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 9

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருக்கோடிக்கா திருத்தாண்டகம்கண்டலஞ்சேர் நெற்றி82ரூ. 7,000.00
2திருச்சாய்க்காடு திருத்தாண்டகம் வானத் திளமதியும்82ரூ. 7,000.00
3திருப்பாசூர் திருத்தாண்டகம்விண்ணாகி நிலனாகி 82ரூ. 7,000.00
4திருச்செங்காட்டாங்குடி திருத்தாண்டகம்பெருந்தகையைப் 82ரூ. 7,000.00
5திருமுண்டீச்சரம் திருத்தாண்டகம்ஆர்த்தான்காண் அழல் 82ரூ. 7,000.00
6திருவாலம்பொழில் திருத்தாண்டகம்கருவாகிக் கண்ணுதலாய் 82ரூ. 7,000.00
7திருச்சிவபுரம் திருத்தாண்டகம்வானவன்காண் 82ரூ. 7,000.00
8திருஓமாம் புலியூர் திருத்தாண்டகம்ஆராரும் மூவிலைவேல்82ரூ. 7,000.00
9திருஇன்னம்பர் திருத்தாண்டகம்அல்லிமலர் நாற்றத்82ரூ. 7,000.00
10திருக்கஞ்சனூர் திருத்தாண்டகம்மூவிலைநற் சூலம் 82ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்10
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்