சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய ஏழாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 10 - Copper Temple

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய ஏழாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 10

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய ஏழாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 10

ரூ.  1,15,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் மொத்த பாடல் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பனையூர்மாடமாளிகை 1082ரூ. 7,000.00
2திருவீழிமிழலைநம்பினார்கருள் 1082ரூ. 7,000.00
3திருவெண்பாக்கம்பிழையுளன 1183ரூ. 10,500.00
4கோயில் (சிதம்பரம்)மடித்தாடும் அடிமைக்1082ரூ. 7,000.00
5திருவொற்றியூர்பாட்டும் பாடிப்1041ரூ. 3,500.00
6திருப்புக்கொளியூர் அவினாசி எற்றான் மறக்கேன்1082ரூ. 7,000.00
7திருநறையூர்ச்-சித்தீச்சரம்நீரும் மலரும்1141ரூ. 3,500.00
8திருச்சோற்றுத்துறை அழல்நீர் ஒழுகி 1041ரூ. 3,500.00
9திருவாரூர் மீளா அடிமை1183ரூ. 10,500.00
10திருவாரூர்ப்பரவையுண் மண்டளிதூவாயா 1041ரூ. 3,500.00
11திருநனிபள்ளிஆதியன் ஆதிரையன்1082ரூ. 7,000.00
12திருநன்னிலத்துப் பெருங்கோயில்தண்ணியல் வெம்மை1183ரூ. 10,500.00
13திருநாகேச்சரம்பிறையணி வாணு 1183ரூ. 10,500.00
14திருநொடித்தான் மலை தானெனை முன் 1082ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்14
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்28
328 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை33 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை33 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1133 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 1,15,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்