திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 2

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருக்கழிப்பாலைபுனலா டியபுன்41ரூ. 3,500.00
2திருக்குடவாயில்திகழுந் திருமா41ரூ. 3,500.00
3திருவானைக்காமழையார் மிடறா 41ரூ. 3,500.00
4திருநாகேச்சுரம்பொன்நேர் தருமே41ரூ. 3,500.00
5திருப்புகலி உகலி யாழ்கட41ரூ. 3,500.00
6திருநெல்வாயில்புடையினார்புள்ளி41ரூ. 3,500.00
7திருஇந்திரநீலப்பருப்பதம்குலவு பாரிடம்41ரூ. 3,500.00
8திருக்கருவூரானிலைதொண்டெ லாமலர்41ரூ. 3,500.00
9திருப்புகலி முன்னிய கலைப்41ரூ. 3,500.00
10திருப்புறம்பயம்மறம்பய மலைந்தவர் 41ரூ. 3,500.00
11திருக்கருப்பறியலூர்சுற்றமொடு பற்றவை41ரூ. 3,500.00
12திருவையாறுதிருத்திகழ்41ரூ. 3,500.00
13திருநள்ளாறுஏடுமலி கொன்றையர41ரூ. 3,500.00
14திருப்பழுவூர்முத்தன்மிகு41ரூ. 3,500.00
15திருத்தென்குரங்காடுதுறைபரவக் கெடும்வல்41ரூ. 3,500.00
16திருவிரும்பூளைசீரார் கழலே41ரூ. 3,500.00
17திருமறைக்காடுசதுரம் மறைதான்41ரூ. 3,500.00
18திருச்சாய்க்காடுநித்தலுந்நிய41ரூ. 3,500.00
19திருத்தலக்கோவைஆரூர்தில்லை யம்பலம்83ரூ. 10,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்19
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை26 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1126 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்