Pathigams Concerning Second Thirumurai Thalangal as scripted by Thirugnana Sambandar Swamigal – VOLUME – 2

Pathigams Concerning Second Thirumurai Thalangal as scripted by Thirugnana Sambandar Swamigal - VOLUME – 2

Rs. 91,000

S.No HOLY PLACES THIRUPPATHIGAM POETRY LINES COPPER PLATE TOTAL COST IN RS
1 Thirukkazhippaalai Punalaa diyapun 4 1 Rs. 3,500.00
2 Thirukkudavaayil Thikazhun thirumaa 4 1 Rs. 3,500.00
3 Thiruvaanaikkaa Mazhaiyaar midaraa 4 1 Rs. 3,500.00
4 Thirunaakaessuram Ponnaer tharumae 4 1 Rs. 3,500.00
5 Thiruppukali Ukali yaazhkada 4 1 Rs. 3,500.00
6 Thirunelvaayil Pudaiyi naarpulli 4 1 Rs. 3,500.00
7 Thiruinthiraneelap paruppatham Kulavu paaridam 4 1 Rs. 3,500.00
8 Thirukkaruvooraanilai Thonde laamalar 4 1 Rs. 3,500.00
9 Thiruppukali Munniya kalaipporulu 4 1 Rs. 3,500.00
10 Thiruppurampayam Marampaya malainthavar 4 1 Rs. 3,500.00
11 Thirukkaruppariyaloor Surramodu parravai 4 1 Rs. 3,500.00
12 Thiruvaiyaaru Thiruththikazh malaissirumi 4 1 Rs. 3,500.00
13 Thirunallaaru Aedumali konraiyara 4 1 Rs. 3,500.00
14 Thiruppazhuvoor Muththanmiku moovilainal 4 1 Rs. 3,500.00
15 Thiruththenkurangkaaduthurai Paravak kedumval 4 1 Rs. 3,500.00
16 Thiruvirumpoolai Seeraar kazhalae 4 1 Rs. 3,500.00
17 Thirumaraikkaadu Sathuram maraithaan 4 1 Rs. 3,500.00
18 Thirussaaykkaadu Niththa lunniya 4 1 Rs. 3,500.00
19 Thirukshaeththirakkoavai Aaroorthillai yampalam 8 3 Rs. 10,500.00
S.No Details Total
1 Total Pathigams 19
2 Total numbers of copper plates 21
3 A book contains 21 copper plates 1
4 weight of one inner copper plate 1 Kilo
5 a) weight of the copper plate as upper cover of a book 2 Kilos
b) weight of the copper plate as lower cover of a book 2 Kilos
c) Weight of copper plates to be converted into latch, handle, additional fixtures etc. 1 Kilo
6 weight of copper plates to be made into upper cover of a book and also the inner plates 26 Kilos
7 Total weight of a book made of copper plates 26 Kilos
8 A Copper plate for one pathigam with 4 lines
9 Two copper plates for one pathigam with 8 lines
10 cost of 1 kilogram of copper plates Rs. 3,500.00
11 cost of 26 kilos of copper plates Rs. 91,000.00
12 A book of rectangular shape
13 Plain copper plate has to be purchased
14 D.T.P. work in computer must be done
15 Proof reading must be done by five professors
16 Master copy must be taken
17 Pathigam must be inscribed in copper plate
18 To be made in the form of a book