Pathigams Concerning Second Thirumurai Thalangal as scripted by Thirugnana Sambandar Swamigal – VOLUME – 4

Pathigams Concerning Second Thirumurai Thalangal as scripted by Thirugnana Sambandar Swamigal - VOLUME – 4

Rs. 91,000

S.No HOLY PLACES THIRUPPATHIGAM POETRY LINES COPPER PLATE TOTAL COST IN RS
1 Thiruththalaissangkaadu Nalassangka venkuzhaiyun 4 1 Rs. 3,500.00
2 Thiruvidaimaruthoor Pongkunoon maarpineer 4 1 Rs. 3,500.00
3 Thirunalloor Pennamarun thirumaen 4 1 Rs. 3,500.00
4 Thirukkudavaayil Kalaivaazhu mangkaiyeer 4 1 Rs. 3,500.00
5 Seekaazhi Nalangkon muththu 4 1 Rs. 3,500.00
6 Thiruppaasoor Sinthai yidaiyaar 4 1 Rs. 3,500.00
7 Thiruvenkaadu Undaay nagnsai 4 1 Rs. 3,500.00
8 Thirumeeyassoor Kaayas sevvik 4 1 Rs 3,500.00
9 Thiruvarisirkaraippuththoor Minnugn sadaimae 4 1 Rs. 3,500.00
10 Thirumuthukunram Thaevaa siriyoam 4 1 Rs. 3,500.00
11 Thiruppiramapuram Karaiyani vaelilar 4 1 Rs. 3,500.00
12 Thiruvaalavaay Manthira maavathu 4 1 Rs. 3,500.00
13 Thirupperumpuliyoor Mannumoar paaka 4 1 Rs. 3,500.00
14 Thirukkadampoor Vaanamar thingkalu 4 1 Rs. 3,500.00
15 Thiruppaandikkodumudi Pennamar maeniyi 4 1 Rs. 3,500.00
16 Thirukkazhumalam Piramanoor vaenupuram 4 1 Rs. 3,500.00
17 Thirukkurumpalaa Thiruntha mathisoodith 4 1 Rs. 3,500.00
18 Thirunanaa Panthaar viranmadavaal 4 1 Rs. 3,500.00
19 Thiruppiramapuram Vilangkiyaseerp piramanoor 8 3 Rs. 10,500.00
S.No Details Total
1 Total Pathigams 19
2 Total numbers of copper plates 21
3 A book contains 21 copper plates 1
4 weight of one inner copper plate 1 Kilo
5 a) weight of the copper plate as upper cover of a book 2 Kilos
b) weight of the copper plate as lower cover of a book 2 Kilos
c) Weight of copper plates to be converted into latch, handle, additional fixtures etc. 1 Kilo
6 weight of copper plates to be made into upper cover of a book and also the inner plates 26 Kilos
7 Total weight of a book made of copper plates 26 Kilo
8 A Copper plate for one pathigam with 4 lines
9 Two copper plates for one pathigam with 8 lines
10 cost of 1 kilogram of copper plates Rs. 3,500.00
11 cost of 26 kilos of copper plates Rs. 91,000.00
12 A book of rectangular shape
13 Plain copper plate has to be purchased
14 D.T.P. work in computer must be done
15 Proof reading must be done by five professors
16 Master copy must be taken
17 Pathigam must be inscribed in copper plate
18 To be made in the form of a book