Pathigams Concerning Fourth Thirumurai Thalangal as scripted by Thirunavukkarasar Swamigal – VOLUME – 4

Pathigams Concerning Fourth Thirumurai Thalangal as scripted by Thirunavukkarasar Swamigal - VOLUME - 4

Rs. 87,500

S.No HOLY PLACES THIRUPPATHIGAM POETRY LINES COPPER PLATE TOTAL COST IN RS
1 Thiruvaaroor padukuzhip pavvath 4 1 Rs. 3,500.00
2 Thiruvaaroor kuzhalvalang konda  4 1 Rs. 3,500.00
3 Thiruppukaloor pakaiththittaar purangkan 4 1 Rs. 3,500.00
4 Thiruvalampuram thendirai thaengkiyoa 4 1 Rs. 3,500.00
5 Thiruvaavaduthurai maayiru gnaala 4 1 Rs. 3,500.00
6 Thiruvaavaduthurai magnsanae 4 1 Rs. 3,500.00
7 Thirupparuppatham kanrinaar purangkan 4 1 Rs. 3,500.00
8 Thiruavalivanalloor thoattrinaa neyiru  4 1 Rs. 3,500.00
9 Thirupperuvaeloor maraiyani naavi 4 1 Rs. 3,500.00
10 Thiruviraamaessuram paasamung kazhikka 4 1 Rs. 3,500.00
11 Thiruvaalavaay vaethiyaa vaetha 4 1 Rs. 3,500.00
12 Thiruvannaamalai oathimaa malarkal 4 1 Rs 3,500.00
13 Thiruveezhimizhalai poothaththin padaiya 4 1 Rs. 3,500.00
14 Thirussaaykkaadu thoadulaa malarkal 4 1 Rs. 3,500.00
15 Thirunaakaessaram kassaisae raravar  4 1 Rs. 3,500.00
16 Thirukkondeessaram varaikilaen pulanka 4 1 Rs. 3,500.00
17 Thiruvaalangkaadu vellaneers sadaiyar 4 1 Rs. 3,500.00
18 Thirukkoavaloorveerattam seththaiyaen sithampan 4 1 Rs. 3,500.00
19 Thirunanipalli murrunai yaayi 4 1 Rs. 3,500.00
20 Thirunaakaikkaaroanam manaivithaay thanthai 4 1 Rs. 3,500.00
S.No Details Total
1 Total Pathigams 20
2 Total numbers of copper plates 20
3 A book contains 20 copper plates 1
4 weight of one inner copper plate 1 kilo
5 a) weight of the copper plate as upper cover of a book 2 kilos
b) weight of the copper plate as lower cover of a book 2 kilos
c) Weight of copper plates to be converted into latch,handle, additional fixtures etc. 1 kilo
6 weight of copper plates to be made into upper cover of a book and also the inner plates 25 kilos
7 Total weight of a book made of copper plates 25 kilos
8 A Copper plate for one pathigam with 4 lines
9 Two copper plates for one pathigam with 8 lines
10 cost of 1 kilogram of copper plate Rs. 3,500.00
11 cost of 25 kilos of copper plates Rs. 87,500.00
12 A book of rectangular shape
13 Plain copper plate has to be purchased
14 D.T.P. work in computer must be done
15 Proof reading must be done by five professors
16 Master copy must be taken
17 Pathigam must be inscribed in copper plate
18 To be made in the form of a book